Vereniging Ruddersstove en OCMW Jabbeke slaan de handen in elkaar

Sinds enkele jaren herpositioneert Ruddersstove zich als maaltijdzorgorganisatie voor Brugge & Ommeland met als prioritaire doelgroep (kwetsbare) personen met maaltijdzorgnood zowel in de thuisomgeving als in een thuis vervangende context zoals dienstencentra, DVC ‘s en WZC ’s maar ook kinderdagverblijven en gehandicaptenzorg. 

Bij de lancering van het maaltijdzorgplatform Brugge Ommeland op 30 november 2017 mocht Ruddersstove het OCMW Jabbeke verwelkomen als één van de geïnteresseerden waarna de eerste contacten werden gelegd. Vervolgens kwam er eind 2018 vanuit het OCMW Jabbeke een concrete interesse in het maaltijdzorgaanbod van vereniging Ruddersstove.

Na het geven van een rondleiding binnen Ruddersstove, een demo van het maaltijdzorgplatform, een voorstelling van het maaltijdzorgaanbod en een proefsessie in het buurthuis ‘De Post’ in Jabbeke werd het vertrouwen gewonnen en zag OCMW Jabbeke zowel de klantgerichte als de maatschappelijke meerwaarde in van deze specifieke aanpak voor deze specifieke zorgverlening. Een voorstel van samenwerking werd gezamenlijk uitgewerkt en wederzijds goedgekeurd wat eindigde in een samenwerkingsovereenkomst dat op 1 juni 2019 van start ging.

Via deze samenwerking versterkt de (dienst thuiszorg van) OCMW Jabbeke de ondersteuning voor haar thuiswonende senioren met het uitgebreide aanbod van zowel koude als warme hoog-gepersonaliseerde maaltijden conform aan alle regelgeving. Door de nauwe samenwerking tussen de thuiszorgdienst van het OCMW Jabbeke en de dienst klantenbeheer van Ruddersstove kan elke cliënt – zorgvrager persoonlijk 7/7 opgevolgd en niet alleen wat betreft maaltijden.

De opgeleide maaltijdbezorgers geven ook aandacht aan andere noden zoals eenzaamheid, zelfredzaamheid, valrisico, hygiëne, concrete vragen, … waarvoor de maaltijdbezorger het directe aanspreekpunt is. Deze bezorgdheden worden via app verbonden met het Maaltijdzorgplatform Brugge Ommeland gedeeld met de maatschappelijk werkers van het OCMW Jabbeke die de vraag of bezorgdheid verder opvolgen.

Ook in het buurthuis ‘De Post’ zullen vanaf ………. ‘19 maaltijden genuttigd kunnen worden omdat samen tafelen beter smaakt. Hierbij is het aanbod nog meer uitgebreid en wordt ook rekening gehouden met de gevraagde diëten en textuur van de maaltijdgebruiker.

Op deze wijze zet OCMW Jabbeke een verdere stap in de realisatie van een zorgzame gemeenschap via lekkere en gezonde maaltijden voor haar senioren met oog voor alle zorgnoden.

nl_BE

Pin It on Pinterest

Share This