De Voedselploeg

Wat?

Sinds juni 2020 worden voedseloverschotten ingezameld door het voedseldistributieplatform en dit voornamelijk van supermarkten. Deze worden gesorteerd en herstemd aan organisaties die voedselhulp aanbieden in kader van armoedebestrijding.

Het voedsel is een financiële besparing voor mensen met een beperkt inkomen. Het voedseldistributieplatform biedt tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt CO2-winst gerealiseerd door voedseloverschotten te gebruiken i.p.v. ze weg te gooien.

Samengevat, met het voedseldistributieplatform worden 3 doelstellingen nagestreefd:
• Vermindering van voedselverlies betekent CO2-winst
• Voedselhulp
• Sociale tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ruddersstove is partner in dit project tot eind september 2022. Vanaf 1 oktober 2022 zal het project bestendigd worden in de dagelijkse werking van welzijnsvereniging Ruddersstove.

  Contact?

   

   

  nl_BE

  Pin It on Pinterest

  Share This