Maaltijdzorgplatform Ruddersstove gaat de strijd aan tegen voedselverlies

Om voedselverlies te helpen terugdringen, zal Ruddersstove – de maaltijdzorgorganisatie van het Brugse OCMW – bij de toewijzing van haar voedingsgunningen aan leveranciers, vragen om voedseloverschotten te schenken aan sociale organisaties, die ze dan verdelen en verwerken. De beslissing om dit op te nemen in de gunning, is uniek en past binnen het Europese project FLAVOUR. In dat project zoekt de stad Brugge, samen met buitenlandse partners, nieuwe manieren om voedseloverschotten te verminderen.

Wereldwijd gaat één derde van het geproduceerde voedsel verloren. In 2015 nam de Verenigde Naties (VN) zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) aan. Eén ervan heeft onder meer als doel om tegen 2030 de wereldwijde voedselverspilling in winkels en bij consumenten te halveren, en voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketens te verminderen. De stad Brugge liet zich bij de opmaak van haar beleidsprogramma inspireren door deze doelstelling.

Minou Esquenet, schepen van Klimaat & energie en Milieubeleid: “Om de doelstellingen van de VN mee te helpen bereiken, is Brugge in het Europese samenwerkingsproject ‘FLAVOUR’ gestapt, wat staat voor ‘Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources’. Wij zijn één van de 23 partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Samen willen we nieuwe manieren zoeken om voedseloverschotten te verminderen en sociale tewerkstelling te creëren. Zo zijn we momenteel bezig met acht proefprojecten, onder meer in Brugge, om distributieplatformen op te richten of te versterken, en zes proefprojecten om voedseloverschotten te verwerken tot nieuwe producten met een langere houdbaarheidsdatum.

Extra bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Ruddersstove, de maaltijdzorgorganisatie van het Brugse OCMW, sloot zich aan bij het FLAVOUR-distributieplatform in Brugge om zo haar maatschappelijke impact te vergroten. In een volgende fase engageert Ruddersstove zich om SDG’s op te nemen in haar gunningscriteria. Zo kunnen voedseloverschotten bij leveranciers een nieuwe bestemming krijgen, en verdeeld of verwerkt worden door sociale organisaties.

Dagelijks bereidt Ruddersstove zo’n tweeduizend kwaliteitsvolle maaltijden, bestemd voor de zeven woonzorgcentra van Mintus, twaalf buurt- en dienstencentra van Mintus, vijf kinderdagverblijven van De Blauwe Lelie én maaltijden-aan-huis binnen de regio Brugge, Oostkamp, Jabbeke, Zedelgem en Blankenberge.

“Voor het aanschaffen van onze ingrediënten zijn wij wettelijk verplicht om dit via overheidsopdrachten te laten gebeuren. Op die manier worden jaarlijks tal van voedingsdossiers herbekeken en gedurende een bepaalde periode (één tot twee jaar) toegewezen aan de meest voordelige aanbieder,” legt Pablo Annys, voorzitter van welzijnsvereniging Ruddersstove uit. “De toewijzing van zo’n dossier gebeurt aan de hand van gunningscriteria zoals prijs en kwaliteit. Ruddersstove engageert zich om voortaan ook SDG12.3 (zie onderaan) als criterium op te nemen. Op die manier willen we overschotten binnen voedingsbedrijven die aan Ruddersstove leveren, herbestemmen. Hopelijk gaat een deel ervan ook naar organisaties die zich aansluiten bij het FLAVOUR-distributieplatform in Brugge. Onze sociale kruidenier De Kaba is één van de organisaties die hier de vruchten van kan plukken.”

Ook binnen Ruddersstove zelf gaat het bereiden van grote hoeveelheden maaltijden gepaard met kleine overschotten. Om die voedseloverschotten te herbestemmen, werkt het maaltijdzorgplatform samen met de Schenkingsbeurs, een onlineplatform dat voedingsbedrijven connecteert met hulp- en sociale organisaties die op zoek zijn naar voedselschenkingen. De overschotten van de voedingscomponenten van Ruddersstove worden tot porties van 500 gram verwerkt en via de Schenkingsbeurs aan tal van organisaties aangeboden.

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een wezenlijk onderdeel van onze organisatie,” zegt Lieven Astaes, directeur maaltijdzorgorganisatie Ruddersstove. “Daarom wilden we nog een stap verder gaan in het bestrijden van voedseloverschotten, door duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op te nemen in onze gunningscriteria. Concreet moet elk bedrijf dat deelneemt aan onze prijsvraag, een beschrijving bij zijn offerte voegen met daarin de maatregelen die men zal nemen voor het realiseren van een maximum aan waardebehoud. We spreken over voedselverlies wanneer voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie. De hoogste prioriteit is uiteraard dit te voorkomen.”

“Voedseloverschotten schenken aan sociale doelen komt op de tweede plaats in de hiërarchie van het waardebehoudOverheidsopdrachten zijn gekoppeld aan specifieke wetgeving binnen het kader van Europese richtlijnen. Die wetgeving evolueert constant, en biedt ondertussen mogelijkheden om ecologische en sociale criteria te formuleren bij opdrachten. Zo kunnen steden, OCMW’s en andere overheden een actieve rol spelen en een extra bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Dankzij Europese subsidies aan FLAVOUR konden we het kantoor Rasschaert Advocaten de opdracht geven om een concreet toepasbaar criterium uit te werken, dat juridisch overeenstemt met de Belgische Wet op de overheidsopdrachten. Rasschaert Advocaten is een onafhankelijk advocaten- en advieskantoor dat uitsluitend voor de publieke sector en de non-profit werkt.”

“Er zijn al heel wat handleidingen gepubliceerd om te helpen bij duurzame overheidsopdrachten. Voor zover ons bekend, komen schenkingen van voedseloverschotten daar niet in voor. In dat opzicht zijn de nieuwe gunningscriteria van Ruddersstove dus redelijk uniek. We hopen dat andere organisaties ons hierin zullen volgen,” besluit Pablo Annys.

nl_BE

Pin It on Pinterest

Share This