‘Maaltijdzorg duurzaam en nabij’. OCMW Blankenberge en Ruddersstove trekken de kaart van duurzaamheid.

Lekkere en gezonde maaltijden bereiden en bezorgen, met oog voor de persoonlijke noden van de maaltijdgebruiker: Vereniging Ruddersstove maakt er dagelijks werk van. Lokale overheden, (non-)profitorganisaties, kenniscentra en klanten worden nauw bij het proces betrokken. Bovendien is er sinds januari 2020 ook een intensieve samenwerking met OCMW Blankenberge, onder impuls van schepen Annie De Pauw. Gezamenlijk zetten ze nu in op meer duurzaamheid binnen de dienstverlening.

 Schepen Annie DE PAUW: “We tekenen samen voor een uitdagend transitieplan en willen onze CO2-uitstoot met 40% verminderen. Daarom schakelen we geleidelijk over van fossiele brandstoffen op klimaatneutrale alternatieven. Het huidige wagenpark van Ruddersstove wordt stap voor stap vervangen door elektrische voertuigen. Zo wordt onze maaltijdzorg meer ‘lean and green’ dan ooit.”

 Directeur Ruddersstove, Lieven ASTAES: “De centrale keuken van Ruddersstove bereidt dagelijks voedselveilige, gezonde maaltijden voor meer dan 2.000 consumenten in de regio. De levenskwaliteit van de maaltijdgebruiker verhogen vanuit fysiek, psychisch en sociaal oogpunt: dat is waar het voor ons om draait.

Die aanpak vertalen we in de bereiding en bezorging van onze maaltijden. We noemen het ‘zorg rond het bord’ en ‘bezorging met een plus’. Wij willen dat maaltijdzorg betaalbaar en kwalitatief is voor iedereen. Daarom toetsen we bij nieuwe klanten af of er specifieke wensen zijn en nemen maaltijdbezorgers bij leveringen de tijd om even te luisteren naar hun klanten. Ze hebben een discrete signaalfunctie en kunnen aangeven wanneer er een nieuwe zorgnood ontstaat bij mensen die we al een poos kennen.”

 Ook de woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en buurtcentra in Brugge nemen verse maaltijden van Ruddersstove af, net als het dienstencentrum ‘De Bollaard’ Blankenberge en het buurthuis ‘De Post’ in de Jabbeke. Bezoekers van de dienstencentrum eten ter plekke, of nemen de maaltijd mee naar huis. Het is een geoliede tandem die vanaf nu een extra duurzame toets krijgt.

 Schepen van Sociale Zaken (Brugge) / voorzitter vereniging Ruddersstove, Pablo ANNYS: “De switch naar een elektrisch wagenpark maakt duidelijk dat we met Ruddersstove, maaltijdzorg ter harte nemen. OCMW Blankenberge is actief betrokken in de testfase van ‘Maaltijdzorg Duurzaam en Nabij’. We bezorgen daar al koude maaltijden aan huis met een elektrische wagen. De voertuigen worden systematisch opgeladen via zonnepanelen.

De aanpak dringt onze CO2-uitstoot drastisch terug. Bovendien zijn we van plan om vanaf 2022 nog een aantal ingrepen te doen die de ecologische voetafdruk van vereniging Ruddersstove reduceren. Op die manier is maaltijdzorg een toekomstgericht concept met oog voor circulaire economie en groene energie, ten bate van alle klanten in de regio.”

nl_BE

Pin It on Pinterest

Share This