Duurzaam tot de derde macht: dat is de ambitie waar OCMW-welzijnsvereniging Ruddersstove volop werk van maakt. De vertrouwde maaltijdzorg van Ruddersstove wordt sociaal, economisch & ecologisch duurzamer dan ooit en daarvoor worden kosten noch moeite gespaard. Er zijn nieuwe laadpalen en 14 e-cars in gebruik genomen.

 Lieven ASTAES, directeur Ruddersstove: “We zijn als organisatie volop aan het investeren in verduurzaming op ecologisch, sociaal en economisch vlak. De coronacrisis bood ons de ruimte om daarover na te denken en een aanpak voor de toekomst uit te werken. We willen op zoveel mogelijk vlakken een écht duurzaam uithangbord worden. Europese richtlijnen verplichten ons ertoe, maar we wachten niet tot alle richtlijnen in wetten zijn gegoten. We gaan nu al aan de slag. Via 14 laadpalen en evenveel e-cars investeren we in duurzaam maaltijdvervoer. De energie voor de laadpalen halen we uit zonnepanelen die op onze site aanwezig zijn. Dankzij dit circulaire verhaal kunnen we onze CO2-uitstoot met 25 ton of bijna 30% verlagen.”

 En er is meer. Naast duurzaam transport, streeft Ruddersstove naar duurzame maaltijdbereiding in de breedste zin van het woord.

 Flore TEERLINCK, expert HACCP, Beleid & Kwaliteit Ruddersstove: “Europa stuurt al geruime tijd aan op het afschaffen van ‘single use plastic’ (SUP). Ons materiaal bestaat intussen niet meer uit SUP, we kiezen voor duurzame alternatieven die na gebruik opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Daarnaast brengen we onze afvalstromen in kaart en optimaliseren we ze waar dat kan. Het sorteren van PMD gebeurt zo uitgekiend mogelijk.”

 Ook de VLAREM-wetgeving is voor Ruddersstove van belang. Daarmee wil Vlaanderen onder andere milieuverontreiniging beperken of voorkomen. In 2021 heeft Ruddersstove de stromen van voedingsafval onder de loep genomen: scheiding van resten zorgt er nu voor dat er via die weg groene energie wordt opgewekt. In 2022 gaat de welzijnsvereniging verder aan de slag met het gebruik van cateringmateriaal binnen de openbare sector. Bovendien wordt er bij reinigings- en desinfectiemateriaal zoveel mogelijk voor duurzame alternatieven gekozen.

 Lieven ASTAES: “Zo’n 60% van onze reinigingsmiddelen is intussen milieuvriendelijk, da’s een hele stap vooruit. Richting toekomst gaan we onze focus op bereidingen met lokale ingrediënten, verder verscherpen. We zijn al een poos bezig met duurzaam aankopen, onder andere voor het project FLAVOUR van Stad Brugge. Op termijn buigen we ons over de eiwitshift en proberen we over te stappen op zoveel mogelijk plantaardige grondstoffen voor maaltijdbereiding. Ook daarmee dringen we onze CO2-uitstoot verder terug.”

 De transitie naar duurzame maaltijdzorg is bij Ruddersstove dus volop aan de gang, de welzijnsvereniging spaart er kosten noch moeite voor. De aankoop van e-cars en bijbehorende laadpalen kostte € 490.000. De impact daarvan reikt verder dan het grondgebied Brugge, onderstreept het bestuur.

 Schepen Pablo ANNYS: “Met Ruddersstove bedienen we klanten in Brugge en in een aantal aanpalende gemeenten. Zij plukken mee de vruchten van deze groene transitie, die we met een knipoog ‘meals on green wheels’ noemen. Tegen 2030 willen we in de stad en de regio met zoveel mogelijk actoren maximaal lokaal en duurzaam werken. De eerste stappen zijn gezet en het spreekt voor zich dat we streven naar een volledig elektrisch wagenpark, waarvoor we de energie duurzaam opwekken. Ruddersstove staat voor ‘maaltijdzorg en meer’. Dat tikkeltje meer betekent dat we met respect voor mens en milieu werken, elke dag opnieuw.”

 

 

nl_BE

Pin It on Pinterest

Share This