Aanvraag maaltijden in Dienstencentrum Velden met een sterretje zijn verplicht.

Geslacht
Toestemming
Texturen
Diëten
Sommige diëten zijn enkel mogelijk met een doktersattest.

Bij het verzenden van dit formulier verklaart u alle gegevens naar eer en geweten correct te hebben ingevuld. De vereniging Ruddersstove hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren gebeurd conform onze privacyverklaring.